Binnenwater voor delfstofwinning

Binnenwater in gebruik voor de winning van delfstoffen.
Binnenwater blijft tot deze categorie van bodemgebruik gerekend zolang er zuigers voor de delfstofwinning aanwezig zijn.