Behaald onderwijsniveau

Het niveau van de hoogste met succes gevolgde opleiding.
Ook opleidingen die zijn gevolgd zonder het diploma te hebben behaald, tellen mee bij de bepaling van het behaald onderwijsniveau. In dat geval wordt het niveau toegekend van het diploma dat nodig is om toegelaten te worden tot de opleiding.
Voor het classificeren van opleidingen naar niveau en richting wordt gebruik gemaakt van de Standaard Onderwijs Indeling (SOI) en de International Standard Classification of Education (ISCED). Zie ook: Standaard Onderwijs Indeling (SOI) en International Standard Classification of Education (ISCED).