Bruinkool

Soort kool met een verbrandingswaarde kleiner dan 20 megajoule per
kilogram van het asvrije en natte product en een gehalte aan vluchtige stoffen van meer dan 31 procent (op asvrij drooggewicht).