Buitenlandrekening

Systematisch overzicht van alle economische transacties in een bepaalde periode van niet-ingezetenen met Nederlandse ingezetenen, bezien vanuit het raamwerk van de Nationale Rekeningen.