Beroepsgroep

De plaats in de indeling van beroepen volgens de Beroepenindeling ROA-CBS 2014. Beroepsgroepen zijn gevormd door beroepen die overeenkomen in niveau en richting van de benodigde bekwaamheden te combineren. De indeling van de BRC 2014 naar beroepsgroepen is een indeling in 114 groepen.