Biogas uit stortplaatsen

Gas ontstaan uit het organische deel van gestort afval (stortgas).