Beroepsopleidende leerweg (bol)

Een van de manieren waarop een mbo-opleiding in het kader van de WEB (Wet Educatie en Beroepsonderwijs) kan worden gevolgd. Hierbij wordt 20 tot 60% van de totale opleidingsduur besteed aan een stage in de praktijk van een bedrijf of instelling.
Opleidingen volgens deze leerweg zijn te vergelijken met de mbo-opleidingen voordat de WEB van kracht werd. Ze kunnen als voltijdonderwijs en/of als deeltijdonderwijs worden aangeboden.