Bedrijfskosten

De kosten die zijn gemaakt om de bedrijfsopbrengsten te realiseren, te weten de inkoopwaarde van de omzet, de arbeidskosten (Productiestatistieken), de afschrijvingen op vaste activa en de zgn. overige bedrijfskosten.