Begrippen

© ANP
Lijst met begrippen die CBS hanteert in zijn statistieken. Door overal dezelfde definities te gebruiken, kunnen cijfers beter met elkaar vergeleken worden.

Lijst van begrippen

Filter op beginletter:
 1. Cabotagevervoer
 2. CAO
 3. CAO-loon
 4. CAO-sector
 5. CAO-sector gesubsidieerde instellingen
 6. CAO-sector overheid
 7. CAO-sector particuliere bedrijven
 8. Caribisch Nederland
 9. Carpooler
 10. Cassatie
 11. Cassatie in het belang der wet
 12. Cassatie, beroep in -
 13. Categoraal ziekenhuis
 14. Cebuco-subverzorgingsgebied
 15. Cebuco-verzorgingsgebied
 16. Celbestemming
 17. Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB)
 18. Centraal persoonsregister (CPR)
 19. Central Product Classification (CPC)
 20. Centrale productie van elektriciteit
 21. Centrale Raad van Beroep
 22. Charter
 23. Chemisch restgas
 24. Civiel recht
 25. CJIB
 26. Classification of Products by Activity (CPA)
 27. Cohort
 28. Cokeskool
 29. Cokesovencokes
 30. Cokesovengas
 31. Collectieve arbeidsovereenkomst (CAO)
 32. Collectieve besparingen
 33. Collectieve consumptie
 34. Collectieve consumptie door de overheid
 35. Collectieve regelingen
 36. Collectieve voorziening
 37. College van beroep voor het Bedrijfsleven
 38. Commanditaire vennootschap (CV)
 39. Commerciële dienstverlening
 40. Communicatiekosten
 41. Comptabiliteitsvoorschriften
 42. Conjunctuur
 43. Consumentenprijsindex (CPI)
 44. Consumentenvertrouwen
 45. Consumptie
 46. Consumptie door de overheid
 47. Consumptie door IZW huishoudens
 48. Consumptie huishoudens binnenland
 49. Consumptie huishoudens nationaal
 50. Consumptief krediet
 51. Consumptiequote, gemiddelde
 52. Consumptieve bestedingen
 53. Container
 54. Containergrootteklasse
 55. Contractloonstijging
 56. Contractuele arbeidsduur
 57. Contractuele loonkosten
 58. Contractuele loonontwikkeling
 59. Contractuele sociale premies
 60. Contradictoir vonnis
 61. Controle adres na aanzegging
 62. Controle adres na aanzegging (asielzoeker)
 63. Coöperatie
 64. Coöperatieve vereniging
 65. Coördinaat
 66. COROP-gebied
 67. COROP-subgebied
 68. Correctie pensioenvoorziening
 69. CPA
 70. CPC
 71. CPI
 72. CPR
 73. Creativiteitscentrum
 74. Creditcardkrediet
 75. Criminaliteit (algemeen)
 76. Criminaliteit, geregistreerde -
 77. Criminaliteit, opgespoorde -
 78. Cultuurgrond
 79. Cumi-leerling
 80. Curatele
 81. Cursist kunstzinnige vorming
 82. CV