Binnenvloot, actieve

Alle schepen die in de loop van het desbetreffende verslagjaar hebben deelgenomen aan het binnenlandse en/of internationale vervoer via de binnenvaart.