Beperking voor zeil-/motorboten (CZM)

Klasse uit de indeling Vaarwegen recreatievaart (BRTN).
De vaarweg is een ontsluitingswater met doorvaartbeperkingen.