Buitenwater (bodemgebruik)

Water buiten de gemiddelde hoogwaterlijn.
Bij vrij in zee uitmondende rivieren zonder strekdammen of havenhoofden wordt de grens tussen binnen- en buitenwater gevormd door de denkbeeldige lijn ter hoogte van de hoogwaterlijn langs de kust. Niet tot het buitenwater behoren de delen van de Waddenzee, de Eems, de Dollard, de Noordzee, de Ooster- en Westerschelde die liggen tussen havenhoofden en strekdammen. Binnen- en buitenwater zijn in het kader van de Financiële verhoudingswet (Fvw, regelt algemene uitkering uit het Gemeentefonds) anders afgebakend dan in de classificatie bodemgebruik. Het Ijsselmeer wordt in de Fvw als buitenwater aangemerkt en in de statistiek bodemgebruik als binnenwater.