Begrippen

© ANP
Lijst met begrippen die CBS hanteert in zijn statistieken. Door overal dezelfde definities te gebruiken, kunnen cijfers beter met elkaar vergeleken worden.

Lijst van begrippen

Filter op beginletter:
 1. Maandindicator
 2. Maandloon
 3. Maatschap
 4. Maritieme vaarweg
 5. Marktbedrijven (overheid)
 6. Marktprijs
 7. Marktsector
 8. Masterdiploma
 9. Mate van arbeidsongeschiktheid
 10. Materiële vaste activa
 11. MBL-handelwijze
 12. Mbo
 13. Medenaturalisatie
 14. Meer of plas (vaarwegen)
 15. Meerderjarig
 16. Meerderjarige verdachte
 17. Meergezinswoning
 18. Meerling
 19. Meerpersoonshuishouden
 20. Meerpersoonshuishouden met kinderen
 21. Meerpersoonshuishouden zonder kinderen
 22. Meerpleger
 23. Meersoortige verdachte
 24. Meervoudige economische kamer
 25. Meervoudige geboorte
 26. Meervoudige kamer
 27. Meewerkend gezinslid
 28. Melding bij Veilig Thuis
 29. Meldingsfrequentie VJG (ziekteverzuim rijksoverheid)
 30. Meldingsfrequentie ziekteverzuim
 31. Meldingsfrequentie ziekteverzuim rijksoverheid
 32. MFI
 33. Microfiches en films (archieven)
 34. Middelbaar beroepsonderwijs
 35. Middelbaar brandweerpersoneel
 36. Middelenlijst I
 37. Middelenlijst II
 38. Migrant
 39. Migratie
 40. Migratieachtergrond
 41. Migratiemotief
 42. Migratiesaldo
 43. Migratiesaldo (inclusief administratieve correcties)
 44. Milieuheffing
 45. Milieuhygiënisch delict
 46. Milieu-investering
 47. Milieukosten
 48. Milieumaatregel
 49. Milieurecht
 50. Militair Strafrecht, Wetboek van -
 51. Minderjarig
 52. Minderjarige verdachte
 53. Minerale wassen
 54. Minimumjeugdloon
 55. Minimumloner
 56. Minimumloon
 57. Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 58. Ministerie van Veiligheid en Justitie
 59. Misdrijf
 60. Misdrijf tegen de openbare orde
 61. Misdrijf tegen het leven
 62. Misdrijf tegen het openbaar gezag
 63. Misdrijf, geregistreerd -
 64. Misdrijf, opgehelderd -
 65. Misdrijven tegen de openbare orde
 66. Mishandeling
 67. Mlk
 68. Moedersterfte
 69. Moeilijk lerende kinderen
 70. Monetaire financiële instelling (MFI)
 71. Motorbenzine
 72. Motorfiets
 73. Motorvermogen (binnenvaartschepen)
 74. Motorvoertuig
 75. Motorvoertuigenpark
 76. Museum
 77. Museumkaart
 78. Museumregister
 79. Muziekschool