© ANP

Begrippen

Lijst met begrippen die CBS hanteert in zijn statistieken. Door overal dezelfde definities te gebruiken, kunnen cijfers beter met elkaar vergeleken worden.

Lijst van begrippen

Filter op beginletter:
 1. Maandindicator
 2. Maandloon
 3. Maatschap
 4. Maritieme vaarweg
 5. Marktbedrijven (overheid)
 6. Marktprijs
 7. Marktsector
 8. Masterdiploma
 9. Mate van arbeidsongeschiktheid
 10. Materiële vaste activa
 11. MBL-handelwijze
 12. Mbo
 13. Medenaturalisatie
 14. Meer of plas (vaarwegen)
 15. Meerderjarig
 16. Meerderjarige verdachte
 17. Meergezinswoning
 18. Meerling
 19. Meerpersoonshuishouden
 20. Meerpersoonshuishouden met kinderen
 21. Meerpersoonshuishouden zonder kinderen
 22. Meerpleger
 23. Meersoortige verdachte
 24. Meervoudige economische kamer
 25. Meervoudige geboorte
 26. Meervoudige kamer
 27. Meewerkend gezinslid
 28. Meldingsfrequentie VJG (ziekteverzuim rijksoverheid)
 29. Meldingsfrequentie ziekteverzuim
 30. Meldingsfrequentie ziekteverzuim rijksoverheid
 31. MFI
 32. Microfiches en films (archieven)
 33. Middelbaar beroepsonderwijs (mbo)
 34. Middelbaar brandweerpersoneel
 35. Middelenlijst I
 36. Middelenlijst II
 37. Migratie
 38. Migratieachtergrond
 39. Migratiemotief
 40. Migratiesaldo
 41. Migratiesaldo (inclusief administratieve correcties)
 42. Milieuheffing
 43. Milieuhygiënisch delict
 44. Milieu-investering
 45. Milieukosten
 46. Milieumaatregel
 47. Milieurecht
 48. Militair Strafrecht, Wetboek van -
 49. Minderjarig
 50. Minderjarige verdachte
 51. Minerale wassen
 52. Minimumjeugdloon
 53. Minimumloner
 54. Minimumloon
 55. Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 56. Ministerie van Veiligheid en Justitie
 57. Misdrijf
 58. Misdrijf tegen de openbare orde
 59. Misdrijf tegen het leven
 60. Misdrijf tegen het openbaar gezag
 61. Misdrijf, geregistreerd -
 62. Misdrijf, opgehelderd -
 63. Misdrijven tegen de openbare orde
 64. Mishandeling
 65. Mlk
 66. Moedersterfte
 67. Moeilijk lerende kinderen
 68. Monetaire financiële instelling (MFI)
 69. Motorbenzine
 70. Motorfiets
 71. Motorvermogen (binnenvaartschepen)
 72. Motorvoertuig
 73. Motorvoertuigenpark
 74. Museum
 75. Museumkaart
 76. Museumregister
 77. Muziekschool