© ANP

Begrippen

Lijst met begrippen die CBS hanteert in zijn statistieken. Door overal dezelfde definities te gebruiken, kunnen cijfers beter met elkaar vergeleken worden.

Lijst van begrippen

Filter op beginletter:
 1. Maandindicator
 2. Maandloon
 3. Maatschap
 4. Maritieme vaarweg
 5. Marktbedrijven (overheid)
 6. Marktprijs
 7. Marktsector
 8. Masterdiploma
 9. Mate van arbeidsongeschiktheid
 10. Materiële vaste activa
 11. MBL-handelwijze
 12. Mbo
 13. Medenaturalisatie
 14. Meer of plas (vaarwegen)
 15. Meerderjarig
 16. Meerderjarige verdachte
 17. Meergezinswoning
 18. Meerling
 19. Meerpersoonshuishouden
 20. Meerpersoonshuishouden met kinderen
 21. Meerpersoonshuishouden zonder kinderen
 22. Meerpleger
 23. Meersoortige verdachte
 24. Meervoudige economische kamer
 25. Meervoudige geboorte
 26. Meervoudige kamer
 27. Meewerkend gezinslid
 28. Meldingsfrequentie VJG (ziekteverzuim rijksoverheid)
 29. Meldingsfrequentie ziekteverzuim
 30. Meldingsfrequentie ziekteverzuim rijksoverheid
 31. MFI
 32. Microfiches en films (archieven)
 33. Middelbaar beroepsonderwijs (mbo)
 34. Middelbaar brandweerpersoneel
 35. Middelenlijst I
 36. Middelenlijst II
 37. Migrant
 38. Migratie
 39. Migratieachtergrond
 40. Migratiemotief
 41. Migratiesaldo
 42. Migratiesaldo (inclusief administratieve correcties)
 43. Milieuheffing
 44. Milieuhygiënisch delict
 45. Milieu-investering
 46. Milieukosten
 47. Milieumaatregel
 48. Milieurecht
 49. Militair Strafrecht, Wetboek van -
 50. Minderjarig
 51. Minderjarige verdachte
 52. Minerale wassen
 53. Minimumjeugdloon
 54. Minimumloner
 55. Minimumloon
 56. Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 57. Ministerie van Veiligheid en Justitie
 58. Misdrijf
 59. Misdrijf tegen de openbare orde
 60. Misdrijf tegen het leven
 61. Misdrijf tegen het openbaar gezag
 62. Misdrijf, geregistreerd -
 63. Misdrijf, opgehelderd -
 64. Misdrijven tegen de openbare orde
 65. Mishandeling
 66. Mlk
 67. Moedersterfte
 68. Moeilijk lerende kinderen
 69. Monetaire financiële instelling (MFI)
 70. Motorbenzine
 71. Motorfiets
 72. Motorvermogen (binnenvaartschepen)
 73. Motorvoertuig
 74. Motorvoertuigenpark
 75. Museum
 76. Museumkaart
 77. Museumregister
 78. Muziekschool