Buitenlandse rechtspersoon

Rechtspersoon die in het buitenland is opgericht volgens het daar geldende recht.