Biobenzine

Biobrandstoffen die geschikt zijn om te gebruiken in benzinemotoren, meestal na bijmenging in gewone benzine.
Voorbeelden zijn bio-ethanol en bio-ETBE (ethyltertiairbutylether).