Bedrijfsklasse

Aanduiding voor het 5-cijferig niveau van de Standaard Bedrijfsindeling.
Op grond van de SBI worden bedrijven ingedeeld naar hun voornaamste economische activiteit.