Beschikbaar nationaal inkomen (bruto, marktprijzen)

Het nationaal inkomen (inclusief de afschrijvingen) plus het saldo van de uit het buitenland ontvangen inkomensoverdrachten.
Deze inkomensoverdrachten betreffen voor een belangrijk deel de overdrachten van en aan de EU, en overdrachten in het kader van ontwikkelingssamenwerking.