Besparingen (van een sector)

Het deel van het beschikbaar inkomen van een sector dat niet gebruikt wordt voor de consumptieve bestedingen.