Buitengebied (Gf, Fvw)

Het deel van een gemeente dat niet tot een woonkern (Gf-Fvw) behoort.
Woonkernen zijn afgebakend in het kader van de Financiële verhoudingswet (Fvw) die vanaf 1 januari 1997 de algemene uitkering uit het gemeentefonds (Gf) regelt.
Buitengebied is in de Fvw het gebied dat bestaat uit het totaal van alle rastervierkanten van 500 x 500 meter (volgens de Rijksdriehoeksmeting) met minder dan 25 adressen.