Bestuursrechtspraak

Rechtspraak op het gebied van het bestuursrecht. Hierbij kan een persoon of een instantie een beslissing van een bestuursorgaan aanvechten.