Bevolkingsontwikkeling

Verandering van de omvang en de samenstelling van de bevolking en / of de verdeling van de bevolking over het land.