Biologische landbouw

Productiewijze in de land- en tuinbouw waarbij geen kunstmest en chemische bestrijdingsmiddelen worden toegepast.
Biologische bedrijven maken gebruik van organische mest en biologische gewasbeschermingsmiddelen. Ook houden ze zich aan bepaalde voorschriften bij het gebruik van krachtvoer en diergeneesmiddelen.