Brutoweekloon

Het regelmatig betaalde weekloon exclusief bijzondere beloningen, vóór aftrek van de werknemerspremies voor pensioen en vut.