Begrippen

© ANP
Lijst met begrippen die CBS hanteert in zijn statistieken. Door overal dezelfde definities te gebruiken, kunnen cijfers beter met elkaar vergeleken worden.

Lijst van begrippen

Filter op beginletter:
 1. I.E.
 2. I/A ratio
 3. IB
 4. ICD
 5. IJsselmeer / Markermeer
 6. Immateriële vaste activa
 7. Immigratie
 8. In eerste aanleg
 9. In enige aanleg
 10. Incidentele loonontwikkeling
 11. Index verdiende lonen
 12. Indexcijfers CAO-lonen
 13. Indirect gemeten diensten van financiële intermediairs (IGDFI)
 14. Indirect gestandaardiseerd vruchtbaarheidscijfer
 15. Individuele consumptie door de overheid
 16. Industrieel afval
 17. Inflatie
 18. Influent
 19. Ingehouden winsten op directe buitenlandse investeringen
 20. Ingetrokken verzet
 21. Ingezetene
 22. Initieel onderwijs
 23. Inkomen uit arbeid
 24. Inkomen uit arbeid (NR)
 25. Inkomen uit eigen onderneming
 26. Inkomen uit vermogen
 27. Inkomen uit vermogen (NR)
 28. Inkomen uit vermogen toegerekend aan polishouders
 29. Inkomensoverdrachten
 30. Inkomenstrekker
 31. Inkomensverdeling
 32. Inkomensverzekering
 33. Inkoopwaarde grond- en hulpstoffen
 34. Inkoopwaarde handelsgoederen
 35. Inkoopwaarde omzet
 36. Inkoopwaarde overige goederen & diensten
 37. Inkopen grond- en hulpstoffen.
 38. Inkopen handelsgoederen
 39. Innovatie
 40. Inrichting, gecombineerde penitentiaire -
 41. Inschrijving kunstzinnige vorming
 42. Insolventie
 43. Instelling voor kunstzinnige vorming
 44. Instelling voor verstandelijk gehandicapten
 45. Instelling zonder winstoogmerk (IZW)
 46. Instelling zonder winstoogmerk ten behoeve van bedrijven (IZWb)
 47. Instelling zonder winstoogmerk ten behoeve van huishoudens (IZWh)
 48. Institutioneel huishouden
 49. Institutionele belegger
 50. Institutionele bevolking
 51. Institutionele eenheid
 52. Institutionele sector
 53. Intensivering PSB
 54. Intermediair verbruik (excl. aftrekbare btw)
 55. Internationaal Baccalaureaat (IB)
 56. Internationaal goederenvervoer
 57. International Standard Classification of Education
 58. International Standard Classification of Education Fields of Training and Education 2013
 59. International Standard Classification of Occupations 1988 (ISCO 1988)
 60. International Standard Classification of Occupations 2008 (ISCO 2008)
 61. Internationale handelsvaart
 62. Internationale productieketen
 63. Internationale Statistische Classificatie van ziekten en met gezondheid verband houdende problemen
 64. Inventarislijst (archieven)
 65. Inverzekeringstelling
 66. Investeringen
 67. Investeringen in materiële vaste activa
 68. Investeringen in vaste activa (NR)
 69. Investeringsbijdragen
 70. Investeringsquote, gemiddelde
 71. Investeringsverwachting lopend/volgend jaar
 72. Invloed, rijden onder -
 73. Invoer
 74. Invoer van diensten
 75. Invoer van goederen
 76. Invoerhoeveelheid
 77. Invoerwaarde goederen (handel)
 78. Inwoner
 79. Inwonerequivalent (I.E.)
 80. IOAZ
 81. ISCED
 82. ISCO 1988
 83. ISCO 2008
 84. ISIC
 85. IZW
 86. IZWb
 87. IZWh
 88. IZWo
 89. IZWp