© ANP

Begrippen

Lijst met begrippen die CBS hanteert in zijn statistieken. Door overal dezelfde definities te gebruiken, kunnen cijfers beter met elkaar vergeleken worden.

Lijst van begrippen

Filter op beginletter:
 1. Haags Adoptieverdrag
 2. Haaldelict
 3. Halt (Het Alternatief)
 4. Halt-jongere
 5. Halt-straf
 6. Haltwaardig strafbaar feit
 7. Handelsbalans
 8. Handelsverkeer in de luchtvaart
 9. Haven
 10. Havenbedrijf
 11. Havo
 12. Hechtenis
 13. Hectopascal (hPa)
 14. Heemtuin
 15. Heffingen op water
 16. Heling en schuldheling
 17. Herfindahl index
 18. Herfst (meteorologisch)
 19. Herfstperiode (recreatie)
 20. Hernieuwbaar huishoudelijk afval
 21. Herplaatsing (aandelen)
 22. Hertrouw
 23. HICP
 24. Historische bibliotheek (archieven)
 25. HMDI
 26. Hoge Raad
 27. Hoge Raad, belastingkamer
 28. Hoger algemeen voortgezet onderwijs (havo)
 29. Hoger beroep
 30. Hoger beroepsonderwijs
 31. Hoger brandweerpersoneel
 32. Hoger onderwijs
 33. Hogeschool Management Documentaire Informatievoorziening (HMDI)
 34. Hoofdbaan
 35. Hoofdgebruiker van een auto
 36. Hoofdrijbaan
 37. Hoofdtransportvaarweg
 38. Hoofdvaarweg
 39. Hoofdvervoerwijze (personenvervoer)
 40. Hoogovengas
 41. Horeca
 42. Hortus
 43. Hotel
 44. Hoteldienstverlening
 45. Houtskool
 46. HPa
 47. Huis van bewaring
 48. Huishoudelijk afval
 49. Huishouden
 50. Huishouden met paar met kinderen
 51. Huishouden met paar zonder kinderen
 52. Huishoudensgrootte
 53. Huishoudensprognose
 54. Huisjesterrein
 55. Huisvestingskosten
 56. Hulp bij zelfdoding
 57. Hulpverlening (brandweer)
 58. Hulpverleningsmelding brandweer
 59. Huurharmonisatie
 60. Huurrecht
 61. Huurstijging
 62. Huwelijk (wettig)
 63. Huwelijksduur
 64. Huwelijksontbinding
 65. Huwelijkssluiting