© ANP

Begrippen

Lijst met begrippen die CBS hanteert in zijn statistieken. Door overal dezelfde definities te gebruiken, kunnen cijfers beter met elkaar vergeleken worden.

Lijst van begrippen

Filter op beginletter:
 1. Haags Adoptieverdrag
 2. Haaldelict
 3. Halt (Het Alternatief)
 4. Halt-jongere
 5. Halt-straf
 6. Haltwaardig strafbaar feit
 7. Handelsbalans
 8. Handelsverkeer in de luchtvaart
 9. Haven
 10. Havenbedrijf
 11. Havo
 12. Hechtenis
 13. Hectopascal (hPa)
 14. Heemtuin
 15. Heffingen op water
 16. Heling en schuldheling
 17. Herfindahl index
 18. Herfst (meteorologisch)
 19. Herfstperiode (recreatie)
 20. Herkomst
 21. Herkomstland
 22. Hernieuwbaar huishoudelijk afval
 23. Herplaatsing (aandelen)
 24. Hertrouw
 25. HICP
 26. Historische bibliotheek (archieven)
 27. HMDI
 28. Hoge Raad
 29. Hoge Raad, belastingkamer
 30. Hoger algemeen voortgezet onderwijs (havo)
 31. Hoger beroep
 32. Hoger beroepsonderwijs
 33. Hoger brandweerpersoneel
 34. Hoger onderwijs
 35. Hogeschool Management Documentaire Informatievoorziening (HMDI)
 36. Hoofdbaan
 37. Hoofdgebruiker van een auto
 38. Hoofdrijbaan
 39. Hoofdtransportvaarweg
 40. Hoofdvaarweg
 41. Hoofdvervoerwijze (personenvervoer)
 42. Hoogovengas
 43. Horeca
 44. Hortus
 45. Hotel
 46. Hoteldienstverlening
 47. Houtskool
 48. HPa
 49. Huis van bewaring
 50. Huishoudelijk afval
 51. Huishouden
 52. Huishouden met paar met kinderen
 53. Huishouden met paar zonder kinderen
 54. Huishoudensgrootte
 55. Huishoudensprognose
 56. Huisjesterrein
 57. Huisvestingskosten
 58. Hulp bij zelfdoding
 59. Hulpverlening (brandweer)
 60. Hulpverleningsmelding brandweer
 61. Huurharmonisatie
 62. Huurrecht
 63. Huurstijging
 64. Huwelijk (wettig)
 65. Huwelijksduur
 66. Huwelijksontbinding
 67. Huwelijkssluiting