Binnenwater (Gf, Fvw)

Inlandig water in gebruik als vaarweg, recreatiewater, delfstofwinplaats, vloei en/of slibveld, of als spaarbekken, echter met uitzondering van het IJsselmeer.
De Financiële verhoudingswet (Fvw) regelt vanaf 1 januari 1997 de algemene uitkering uit het gemeentefonds (Gf). Binnen- en buitenwater zijn in het kader van de Fvw anders afgebakend dan in de classificatie bodemgebruik. Het IJsselmeer wordt in de Fvw als buitenwater aangemerkt en in de statistiek bodemgebruik als binnenwater.

Daarnaast behoren tot het binnenwater (Gf, FVW) die delen van de Waddenzee, de Eems, de Dollard, de Noordzee, de Ooster- en Westerschelde en het IJsselmeer die liggen tussen havenhoofden en strekdammen. Bij vrij in zee uitmondende rivieren zonder strekdammen of havenhoofden wordt de grens tussen binnen- en buitenwater gevormd door de denkbeeldige lijn ter hoogte van de hoogwaterlijn langs de kust.