Betaalde arbeidsduur (NR)

In de Nationale rekeningen (NR) van het CBS wordt hieronder verstaan: de som van overeengekomen arbeidsuren (NR) en betaalde overwerkuren.
Doorbetaalde ziekte- en vorstverleturen behoren tot de betaalde arbeidsduur (NR). Verlof- en feestdagen worden daar echter niet toe gerekend. anders dan in de juridische terminologie en in het arbeidskostenonderzoek (ako) van het CBS, niet tot de betaalde arbeidsduur (NR) gerekend. De (door)betaling over deze dagen wordt toegerekend aan de overige dagen.