© ANP

Begrippen

Lijst met begrippen die CBS hanteert in zijn statistieken. Door overal dezelfde definities te gebruiken, kunnen cijfers beter met elkaar vergeleken worden.

Lijst van begrippen

Filter op beginletter:
 1. Paar (huishouden)
 2. Paar met minimaal een minderjarig kind
 3. Paar zonder kinderen
 4. Park en plantsoen
 5. Particulier huishouden
 6. Particulier onderwijs
 7. Particuliere instelling zonder winstoogmerk (IZWp)
 8. Partner (huishouden)
 9. Partnerschap
 10. Partnerschapsregistratie
 11. Passagier auto woon-werkverkeer
 12. Passant
 13. Passiva
 14. Pbo
 15. Penitentiaire inrichting
 16. Penitentiaire inrichting, administratief personeel
 17. Penitentiaire inrichting, gecombineerde -
 18. Pensioen
 19. Pensioenfonds
 20. Pensioenfondsen en levensverzekeraars
 21. Pensioenpremies
 22. Pensioenuitkeringen
 23. Pensioenverzekering
 24. Pension
 25. Perinatale sterfte
 26. Perinatale sterfte (WHO)
 27. Periode-overlevingstafel
 28. Personeel
 29. Personeelskosten
 30. Personele inkomensverdeling
 31. Personele kosten
 32. Personenauto
 33. Persoon (juridisch)
 34. Persoon met een eerste generatie migratieachtergrond
 35. Persoon met een migratieachtergrond.
 36. Persoon met een Nederlandse achtergrond
 37. Persoon met een niet-westerse migratieachtergrond
 38. Persoon met een tweede generatie migratieachtergrond
 39. Persoon met een westerse migratieachtergrond
 40. Persoonlijk inkomen
 41. Petroleum
 42. Petroleumcokes
 43. Peuterspeelzaal
 44. Pijn en/of Symptoombestrijding (PSB)
 45. Pinetum
 46. Plaatsing in een inrichting voor stelselmatige daders
 47. Plaatsingslijst archieven
 48. Plaatsnaam
 49. Planklengte in eigen gebruik (archieven)
 50. Planklengte, totaal beschikbare (archieven)
 51. Plantentuin
 52. Pleegcarrière
 53. Pleegdatum
 54. Pleeggemeente
 55. Pleegplaats
 56. Pleegprofiel
 57. Ploegenarbeid
 58. Plotseling en onverwacht overleden persoon
 59. Politie
 60. Politierechter
 61. Politierechter, economische -
 62. Politieregio
 63. Politiesepot
 64. Politietransactie
 65. Politiewet (PolW)
 66. PolW
 67. Positie in de werkkring
 68. Positie in het huishouden
 69. Postcodegebied
 70. Postinitieel onderwijs
 71. Potentiële arbeidsduur
 72. Potentiële beroepsbevolking
 73. Praktijkonderwijs
 74. Premiedagloon
 75. Premies pensioen, vut/ inkoopsommen
 76. Premies wettelijke sociale verzekering
 77. Prepensioen
 78. Prijsmutatie
 79. Primair inkomen
 80. Primair inkomen (NR)
 81. Primair onderwijs
 82. Primaire doodsoorzaak
 83. Primaire energiedrager
 84. Primaire inkomensverdeling
 85. Proces-verbaal
 86. Proces-verbaal van aangifte (algemeen)
 87. Proces-verbaal van aangifte (naar OM)
 88. Proces-verbaal van aanhouding
 89. Prodcom
 90. Producentenprijsindex
 91. Producentenvertrouwen
 92. Productgebonden belastingen
 93. Productgebonden belastingen op productie
 94. Productgebonden subsidies
 95. Productgebonden subsidies op invoer
 96. Productgebonden subsidies op productie
 97. Productie (activiteit, ESR 1995)
 98. Productie (basisprijzen)
 99. Productie en consumptie van eigen woondiensten
 100. Productie van banken
 101. Productiefactoren
 102. Productie-index industrie
 103. Productieproces
 104. Profielen (onderwijs)
 105. Prognose-interval
 106. Promotie
 107. Propaan
 108. Provincie (juridisch)
 109. Provincie (regionaal)
 110. PSB
 111. Psychiatrisch ziekenhuis
 112. Publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie (PBO)