Begrippen

© ANP
Lijst met begrippen die CBS hanteert in zijn statistieken. Door overal dezelfde definities te gebruiken, kunnen cijfers beter met elkaar vergeleken worden.

Lijst van begrippen

Filter op beginletter:
 1. Paar (huishouden)
 2. Paar met minimaal een minderjarig kind
 3. Paar zonder kinderen
 4. Park en plantsoen
 5. Particulier huishouden
 6. Particulier onderwijs
 7. Particuliere instelling zonder winstoogmerk (IZWp)
 8. Partner (huishouden)
 9. Partnerschap
 10. Partnerschapsregistratie
 11. Passagier auto woon-werkverkeer
 12. Passant
 13. Passiva
 14. Pbo
 15. Penitentiaire inrichting
 16. Penitentiaire inrichting, administratief personeel
 17. Penitentiaire inrichting, gecombineerde -
 18. Pensioen
 19. Pensioenfonds
 20. Pensioenfondsen en levensverzekeraars
 21. Pensioenpremies
 22. Pensioenuitkeringen
 23. Pensioenverzekering
 24. Pension
 25. Perinatale sterfte
 26. Perinatale sterfte (WHO)
 27. Periode-overlevingstafel
 28. Personeel
 29. Personeelskosten
 30. Personele inkomensverdeling
 31. Personele kosten
 32. Personenauto
 33. Persoon (juridisch)
 34. Persoon met een eerste generatie migratieachtergrond
 35. Persoon met een migratieachtergrond.
 36. Persoon met een Nederlandse achtergrond
 37. Persoon met een niet-westerse migratieachtergrond
 38. Persoon met een tweede generatie migratieachtergrond
 39. Persoon met een westerse migratieachtergrond
 40. Persoonlijk inkomen
 41. Petroleum
 42. Petroleumcokes
 43. Peuterspeelzaal
 44. Pijn en/of Symptoombestrijding (PSB)
 45. Pinetum
 46. Plaatsing in een inrichting voor stelselmatige daders
 47. Plaatsingslijst archieven
 48. Plaatsnaam
 49. Planklengte in eigen gebruik (archieven)
 50. Planklengte, totaal beschikbare (archieven)
 51. Plantentuin
 52. Pleegcarrière
 53. Pleegdatum
 54. Pleeggemeente
 55. Pleegplaats
 56. Pleegprofiel
 57. Pleegzorg
 58. Ploegenarbeid
 59. Plotseling en onverwacht overleden persoon
 60. Politie
 61. Politierechter
 62. Politierechter, economische -
 63. Politieregio
 64. Politiesepot
 65. Politietransactie
 66. Politiewet (PolW)
 67. PolW
 68. Positie in de werkkring
 69. Positie in het huishouden
 70. Postcodegebied
 71. Postinitieel onderwijs
 72. Potentiële arbeidsduur
 73. Potentiële beroepsbevolking
 74. Praktijkonderwijs
 75. Premiedagloon
 76. Premies pensioen, vut/ inkoopsommen
 77. Premies wettelijke sociale verzekering
 78. Prepensioen
 79. Prijsmutatie
 80. Primair inkomen
 81. Primair inkomen (NR)
 82. Primair onderwijs
 83. Primaire doodsoorzaak
 84. Primaire energiedrager
 85. Primaire inkomensverdeling
 86. Proces-verbaal
 87. Proces-verbaal van aangifte (algemeen)
 88. Proces-verbaal van aangifte (naar OM)
 89. Proces-verbaal van aanhouding
 90. Prodcom
 91. Producentenprijsindex
 92. Producentenvertrouwen
 93. Productgebonden belastingen
 94. Productgebonden belastingen op productie
 95. Productgebonden subsidies
 96. Productgebonden subsidies op invoer
 97. Productgebonden subsidies op productie
 98. Productie (activiteit, ESR 1995)
 99. Productie (basisprijzen)
 100. Productie en consumptie van eigen woondiensten
 101. Productie van banken
 102. Productiefactoren
 103. Productie-index industrie
 104. Productieproces
 105. Profielen (onderwijs)
 106. Prognose-interval
 107. Promotie
 108. Propaan
 109. Provincie (juridisch)
 110. Provincie (regionaal)
 111. PSB
 112. Psychiatrisch ziekenhuis
 113. Publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie (PBO)