Besparingen

Het saldo van het beschikbaar inkomen en de consumptieve bestedingen.
Indien dit saldo negatief is, spreekt men wel van ontsparingen.