© ANP

Begrippen

Lijst met begrippen die CBS hanteert in zijn statistieken. Door overal dezelfde definities te gebruiken, kunnen cijfers beter met elkaar vergeleken worden.

Lijst van begrippen

Filter op beginletter:
 1. Tafelbevolking
 2. Tandarts
 3. Tankvaart
 4. Tbs
 5. TBS-inrichting
 6. TBS-passant
 7. Technisch sepot
 8. Technische rekening
 9. Telkind
 10. Tennishalaccommodatie
 11. Tentoonstelling museum
 12. Terbeschikkingstelling
 13. Terpentine
 14. Terpentine en speciale benzine
 15. Terrein voor detailhandel en horeca
 16. Terrein voor glastuinbouw
 17. Terrein voor openbare voorzieningen
 18. Terrein voor sociaal-culturele voorzieningen
 19. Terreinvlucht
 20. Tertiair onderwijs
 21. Terugkeer
 22. TEU
 23. TEU (Twenty-foot equivalent unit)
 24. TEU-kilometer
 25. TEU-km
 26. Thuisarbeid
 27. Thuiswerker
 28. Thuiswonend kind
 29. Thuiszorg
 30. Tijdelijke baan
 31. Tijdloon
 32. Toegankelijkheid archief
 33. Toegekend recht in debet
 34. Toegerekende bankdiensten
 35. Toegerekende btw
 36. Toegerekende kapitaaloverdrachten
 37. Toegerekende kapitaaloverdrachten aan polishouders
 38. Toegerekende sociale premies
 39. Toegevoegde waarde (bruto, basisprijzen)
 40. Toerisme
 41. Toeristengebied
 42. Toeristische logiesvorm
 43. Toeristische vakantie
 44. Toeslagenwet
 45. Tot bewoning bestemd gebouw
 46. Totaal echtscheidingspercentage
 47. Totaal opvanglocatie
 48. Totaal personeel brandweer
 49. Totaal rendement aandelen
 50. Totaal rendement obligaties
 51. Totaal soort opvang
 52. Trampvaart
 53. Transactie (handel)
 54. Transactie (juridisch)
 55. Trekker
 56. Trendvolger
 57. Trombosedienst
 58. Turf
 59. Tussen gemeenten verhuisde personen
 60. Tussen provincies verhuisde personen
 61. Tweebaksduwstel, brede formatie
 62. Tweebaksduwstel, lange formatie
 63. Tweesoortige verdachte
 64. Tweeverdiener(shuishouden)
 65. Type verblijfsstatus niet-Nederlanders