Begrippen

© ANP
Lijst met begrippen die CBS hanteert in zijn statistieken. Door overal dezelfde definities te gebruiken, kunnen cijfers beter met elkaar vergeleken worden.

Lijst van begrippen

Filter op beginletter:
 1. Tafelbevolking
 2. Tandarts
 3. Tankvaart
 4. Tbs
 5. TBS-inrichting
 6. TBS-passant
 7. Technisch sepot
 8. Technische rekening
 9. Telkind
 10. Tennishalaccommodatie
 11. Tentoonstelling museum
 12. Terbeschikkingstelling
 13. Terpentine
 14. Terpentine en speciale benzine
 15. Terrein voor detailhandel en horeca
 16. Terrein voor glastuinbouw
 17. Terrein voor openbare voorzieningen
 18. Terrein voor sociaal-culturele voorzieningen
 19. Terreinvlucht
 20. Tertiair onderwijs
 21. Terugkeer
 22. TEU
 23. TEU (Twenty-foot equivalent unit)
 24. TEU-kilometer
 25. TEU-km
 26. Thuisarbeid
 27. Thuiswerker
 28. Thuiswonend kind
 29. Thuiszorg
 30. Tijdelijke baan
 31. Tijdelijke voogdij
 32. Tijdloon
 33. Toegankelijkheid archief
 34. Toegekend recht in debet
 35. Toegerekende bankdiensten
 36. Toegerekende btw
 37. Toegerekende kapitaaloverdrachten
 38. Toegerekende kapitaaloverdrachten aan polishouders
 39. Toegerekende sociale premies
 40. Toegevoegde waarde (bruto, basisprijzen)
 41. Toerisme
 42. Toeristengebied
 43. Toeristische logiesvorm
 44. Toeristische vakantie
 45. Toeslagenwet
 46. Tot bewoning bestemd gebouw
 47. Totaal echtscheidingspercentage
 48. Totaal opvanglocatie
 49. Totaal personeel brandweer
 50. Totaal rendement aandelen
 51. Totaal rendement obligaties
 52. Totaal soort opvang
 53. Trampvaart
 54. Transactie (handel)
 55. Transactie (juridisch)
 56. Trekker
 57. Trendvolger
 58. Trombosedienst
 59. Turf
 60. Tussen gemeenten verhuisde personen
 61. Tussen provincies verhuisde personen
 62. Tweebaksduwstel, brede formatie
 63. Tweebaksduwstel, lange formatie
 64. Tweesoortige verdachte
 65. Tweeverdiener(shuishouden)
 66. Type verblijfsstatus niet-Nederlanders