Bebouwingsdichtheid

Oppervlakte bebouwing uitgedrukt in aandeel van het landoppervlak.