Bezoek religieuze diensten

Mate waarin personen een kerkdienst of levensbeschouwelijke bijeenkomst bijwonen.