Begrippen

© ANP
Lijst met begrippen die CBS hanteert in zijn statistieken. Door overal dezelfde definities te gebruiken, kunnen cijfers beter met elkaar vergeleken worden.

Lijst van begrippen

Filter op beginletter:
 1. Aanhangwagen
 2. Aanvullend pensioen
 3. Aard van de collectie
 4. Aardgas
 5. Aardgascondensaat
 6. Aardoliegrondstoffen
 7. Aardolieproducten
 8. ABR
 9. Academisch ziekenhuis
 10. Achterstandsleerling
 11. Activa
 12. Acuut letsel
 13. Additieven
 14. Administratief personeel penitentiaire inrichting
 15. Administratieve afvoering
 16. Administratieve correctie
 17. Administratieve opneming
 18. Adoptie
 19. Adoptie via de rechtbank
 20. Adoptie, gewone -
 21. Adoptie, stiefouder-
 22. Adoptieverdrag, Haags -
 23. ADV
 24. ADV-dagen
 25. Advies door Veilig Thuis
 26. Adviesprijs
 27. Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
 28. Afdoening door de rechter
 29. Afdoening door het Openbaar Ministerie
 30. Afgedragen btw
 31. Afgeleide consumentenprijsindex
 32. Afgesloten zeearm
 33. Afhankelijke beroepsbevolking
 34. Aflopend krediet
 35. Afpersing
 36. Afschrijvingen op vaste activa
 37. Afstand per persoon per dag
 38. Afvalstoffenbelasting
 39. Afwezigheidsdag (ziekenhuis)
 40. Afzetprijzen (industrie)
 41. Agrarisch terrein
 42. Algemeen Bedrijven Register (ABR)
 43. Algemeen maatschappelijk werk (AMW)
 44. Algemeen voortgezet onderwijs (avo)
 45. Algemeen vruchtbaarheidscijfer
 46. Algemeen ziekenhuis
 47. Algemene arbeidsongeschiktheidswet
 48. Algemene bijstandswet (ABW)
 49. Algemene kinderbijslagwet
 50. Algemene nabestaandenwet
 51. Algemene ouderdomswet
 52. Algemene wet bijzondere ziektekosten (AWBZ)
 53. Alimentatie
 54. Alleenstaand
 55. Alleenstaande minderjarige asielzoeker (AMA)
 56. Alleenstaande minderjarige vreemdeling (AMV)
 57. Ambtelijke informatie (archieven)
 58. Ambtenaar
 59. Ambtshalve aangifte
 60. AMV
 61. AMW
 62. Anciënniteit
 63. Andere mengsels van propaan en butaan
 64. Antraciet
 65. ANW
 66. AOW-inkomen
 67. Apotheker
 68. Arbeid
 69. Arbeidsduurverkorting (ADV)
 70. Arbeidsinkomensquote
 71. Arbeidsjaar
 72. Arbeidskosten
 73. Arbeidskosten (PS)
 74. Arbeidskracht (landbouw)
 75. Arbeidsmobiliteit
 76. Arbeidsongeschikt
 77. Arbeidsongeschiktheidsregelingen
 78. Arbeidsongeschiktheidsuitkering
 79. Arbeidsongeschiktheidswetten
 80. Arbeidsovereenkomst
 81. Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
 82. Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 83. Arbeidsplaats
 84. Arbeidspositie
 85. Arbeidsproductiviteit
 86. Arbeidsproductiviteit (landbouw)
 87. Arbeidsproductiviteitsontwikkeling
 88. Arbeidsrecht
 89. Arbeidsrelatie
 90. Arbeidsverhouding
 91. Arbeidsvolume
 92. Arbeidsvoorwaarden
 93. Arbeidszaak
 94. Arbodienst
 95. Arboretum
 96. Archief(dienst)
 97. Archiefbewaarplaats
 98. Archiefbezoek
 99. Archiefbezoeker
 100. Archieffunctie
 101. Archiefstukken in goede materiële staat
 102. Archiefwet
 103. Archivistiek A (opleiding)
 104. Archivistiek B (opleiding)
 105. Armoede
 106. Aromaten
 107. Arrest
 108. Arrondissement
 109. Asielmigrant
 110. Asielverzoek
 111. Asielzoeker
 112. Asielzoeker, controle adres na aanzegging
 113. Asielzoeker, nationaliteit onbekend
 114. Asielzoeker, verwijdering -
 115. Associate degree-diploma
 116. Atheneum
 117. Autobeschikbaarheid
 118. Autobus
 119. Autodiesel
 120. Autodiesel, hoogzwavelig
 121. Autodiesel, laagzwavelig
 122. Autogas (lpg)
 123. Autogebruiker (18+)
 124. Automatiseringskosten
 125. Avo
 126. AWBZ