Begrippen

© ANP
Lijst met begrippen die CBS hanteert in zijn statistieken. Door overal dezelfde definities te gebruiken, kunnen cijfers beter met elkaar vergeleken worden.

Lijst van begrippen

Filter op beginletter:
 1. Aanhangwagen
 2. Aanvullend pensioen
 3. Aard van de collectie
 4. Aardgas
 5. Aardgascondensaat
 6. Aardoliegrondstoffen
 7. Aardolieproducten
 8. ABR
 9. Academisch ziekenhuis
 10. Achterstandsleerling
 11. Activa
 12. Acuut letsel
 13. Additieven
 14. Administratief personeel penitentiaire inrichting
 15. Administratieve afvoering
 16. Administratieve correctie
 17. Administratieve opneming
 18. Adoptie
 19. Adoptie via de rechtbank
 20. Adoptie, gewone -
 21. Adoptie, stiefouder-
 22. Adoptieverdrag, Haags -
 23. ADV
 24. ADV-dagen
 25. Adviesprijs
 26. Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
 27. Afdoening door de rechter
 28. Afdoening door het Openbaar Ministerie
 29. Afgedragen btw
 30. Afgeleide consumentenprijsindex
 31. Afgesloten zeearm
 32. Afhankelijke beroepsbevolking
 33. Aflopend krediet
 34. Afpersing
 35. Afschrijvingen op vaste activa
 36. Afstand per persoon per dag
 37. Afvalstoffenbelasting
 38. Afwezigheidsdag (ziekenhuis)
 39. Afzetprijzen (industrie)
 40. Agrarisch terrein
 41. Algemeen Bedrijven Register (ABR)
 42. Algemeen maatschappelijk werk (AMW)
 43. Algemeen voortgezet onderwijs (avo)
 44. Algemeen vruchtbaarheidscijfer
 45. Algemeen ziekenhuis
 46. Algemene arbeidsongeschiktheidswet
 47. Algemene bijstandswet (ABW)
 48. Algemene kinderbijslagwet
 49. Algemene nabestaandenwet
 50. Algemene ouderdomswet
 51. Algemene wet bijzondere ziektekosten (AWBZ)
 52. Alimentatie
 53. Alleenstaand
 54. Alleenstaande minderjarige asielzoeker (AMA)
 55. Alleenstaande minderjarige vreemdeling (AMV)
 56. Ambtelijke informatie (archieven)
 57. Ambtenaar
 58. Ambtshalve aangifte
 59. AMV
 60. AMW
 61. Anciënniteit
 62. Andere mengsels van propaan en butaan
 63. Antraciet
 64. ANW
 65. AOW-inkomen
 66. Apotheker
 67. Arbeid
 68. Arbeidsduurverkorting (ADV)
 69. Arbeidsinkomensquote
 70. Arbeidsjaar
 71. Arbeidskosten
 72. Arbeidskosten (PS)
 73. Arbeidskracht (landbouw)
 74. Arbeidsmobiliteit
 75. Arbeidsongeschikt
 76. Arbeidsongeschiktheidsregelingen
 77. Arbeidsongeschiktheidsuitkering
 78. Arbeidsongeschiktheidswetten
 79. Arbeidsovereenkomst
 80. Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
 81. Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 82. Arbeidsplaats
 83. Arbeidspositie
 84. Arbeidsproductiviteit
 85. Arbeidsproductiviteit (landbouw)
 86. Arbeidsproductiviteitsontwikkeling
 87. Arbeidsrecht
 88. Arbeidsrelatie
 89. Arbeidsverhouding
 90. Arbeidsvolume
 91. Arbeidsvoorwaarden
 92. Arbeidszaak
 93. Arbodienst
 94. Arboretum
 95. Archief(dienst)
 96. Archiefbewaarplaats
 97. Archiefbezoek
 98. Archiefbezoeker
 99. Archieffunctie
 100. Archiefstukken in goede materiële staat
 101. Archiefwet
 102. Archivistiek A (opleiding)
 103. Archivistiek B (opleiding)
 104. Armoede
 105. Aromaten
 106. Arrest
 107. Arrondissement
 108. Asielmigrant
 109. Asielverzoek
 110. Asielzoeker
 111. Asielzoeker, controle adres na aanzegging
 112. Asielzoeker, nationaliteit onbekend
 113. Asielzoeker, verwijdering -
 114. Atheneum
 115. Autobeschikbaarheid
 116. Autobus
 117. Autodiesel
 118. Autodiesel, hoogzwavelig
 119. Autodiesel, laagzwavelig
 120. Autogas (lpg)
 121. Autogebruiker (18+)
 122. Automatiseringskosten
 123. Avo
 124. AWBZ