Baldadigheid (Halt)

Overtreding, omschreven in artikel 424 en 461 Wetboek van Strafrecht. Het gaat om gedrag op een openbare plaats, dat gevaar of nadeel kan toebrengen aan personen of goederen, en om het overtreden van een toegangsverbod.