Brengdelict

Strafbaar feit met een (direct aanwijsbaar) slachtoffer dat na aangifte, of bij uitzondering ambtshalve, wordt geregistreerd. Dit zijn voornamelijk de strafbare feiten (misdrijven) uit het Wetboek van Strafrecht.