Bodemenergie

Energie die afkomstig is van onder het vaste aardoppervlak.