Beschikking (bestuursrecht)

Besluit van een bestuursorgaan, dat niet van algemene strekking is, met inbegrip van de afwijzing van de aanvraag daarvan.
Een beschikking kan worden gegeven op verzoek van een belanghebbende, of op eigen initiatief van een bestuursorgaan.