Aanvullende onderzoeksbeschrijvingen

© ANP
Uitgebreide beschrijvingen van alle onderzoeken die CBS verricht.

Aanvullende onderzoeksbeschrijvingen

Filter op beginletter:
 1. A new index method for price and volume of care for disabled patients in the Netherlands
 2. Aanpassing Prijsindex Materiele Overheidsconsumptie (IMOC)
 3. Aansluiting onderwijs arbeidsmarkt van afgestudeerden in het hoger onderwijs
 4. Aanvullend statistisch onderzoek voor de VNFKD, 2022
 5. Aanvullende onderzoeksbeschrijving door- en uitstroom vanuit het vo en vso
 6. Aanvullende onderzoeksbeschrijving Vermogensstatistiek van huishoudens (vanaf 2006)
 7. Achtergrondinformatie over de publicatie van cijfers over overheidstekort en overheidsschuld
 8. Achtergrondkenmerken van jongeren met jeugdzorg
 9. Actualisatie CBS-onderzoek 'The euro-dollar exchange rate and Dutch imports and exports' (2009)
 10. Adreskwaliteit 2021
 11. Afgestudeerden in het hoger onderwijs
 12. Afgestudeerden in het hoger onderwijs
 13. Analyse methodebreuken Gezondheidsenquête bij het Herontwerp Persoonsenquête
 14. Arbeidskosten en concurrentiepositie industrie
 15. Arbeidskrachten onderzoek Bonaire; vragenlijst 2010
 16. Arbeidskrachtenonderzoek (AKO) Caribisch Nederland, vragenlijst 2012
 17. Arbeidsmarktdynamiek. Methodebeschrijving en uitkomsten 2001-2008
 18. Automated data collection from web sources for official statistics: first experiences