Aanvullende onderzoeksbeschrijvingen

Uitgebreide beschrijvingen van alle onderzoeken die CBS verricht.

Aanvullende onderzoeksbeschrijvingen

Filter op beginletter:
 1. A new index method for price and volume of care for disabled patients in the Netherlands
 2. Aanpassing Prijsindex Materiele Overheidsconsumptie (IMOC)
 3. Aanvullende onderzoeksbeschrijving door- en uitstroom vanuit het vo en vso
 4. Achtergrondinformatie over de publicatie van cijfers over overheidstekort en overheidsschuld
 5. Actualisatie CBS-onderzoek 'The euro-dollar exchange rate and Dutch imports and exports' (2009)
 6. Analyse methodebreuken Gezondheidsenquête bij het Herontwerp Persoonsenquête
 7. Arbeidskosten en concurrentiepositie industrie
 8. Arbeidskrachten onderzoek Bonaire; vragenlijst 2010
 9. Arbeidskrachtenonderzoek (AKO) Caribisch Nederland, vragenlijst 2012
 10. Arbeidsmarktdynamiek. Methodebeschrijving en uitkomsten 2001-2008
 11. Automated data collection from web sources for official statistics: first experiences