Aanvullende onderzoeksbeschrijvingen

Uitgebreide beschrijvingen van alle onderzoeken die CBS verricht.

Aanvullende onderzoeksbeschrijvingen

Aanpassing Prijsindex Materiele Overheidsconsumptie (IMOC)

Toelichting op conceptuele wijzingen die zijn doorgevoerd in de in juni 2019 gepubliceerde IMOC

Aanvullende onderzoeksbeschrijving door- en uitstroom vanuit het vo en vso

Aanvullende onderzoeksbeschrijving door- en uitstroom vanuit het voortgezet onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs

Actualisatie CBS-onderzoek 'The euro-dollar exchange rate and Dutch imports and exports' (2009)

In 2015 heeft het CBS een eerder gepubliceerd onderzoek (2009) naar het verband tussen de ontwikkeling van de euro-dollarwisselkoers en de ontwikkeling van het Nederlandse exportvolume geactualiseerd. Bijgevoegd de resultaten van het hernieuwd onderzoek.

Analyse methodebreuken Gezondheidsenquête bij het Herontwerp Persoonsenquête

Bij de Gezondheidsenquête is met ingang van 2010 overgegaan op een nieuwe waarnemingsmethodiek en een nieuwe vragenlijst. Deze veranderingen in het proces kunnen leiden tot verschillen in de uitkomsten. In deze nota worden de resultaten van de analyse gepresenteerd, met mogelijke verklaringen voor de gevonden verschillen in uitkomsten.

Automated data collection from web sources for official statistics: first experiences

Vanaf 2009 is het CBS begonnen om te onderzoeken in hoeverre het mogelijk is om prijzen van producten en diensten van het Internet te halen in plaats van deze aan bedrijven te vragen. Dit onderzoek naar onder de prijzen van vliegreizen is daarvan het eerste voorbeeld. Onderzoek heeft zich ondertussen ook uitgebreid naar de domeinen kleding, bioscopen en benzinestations. Onderzoek bevindt zich nog in de pilotfase.