Beroepsniveau (internationale definitie)

De plaats in de indeling van beroepen volgens de International Standard Classification of Occupations 2008 (ISCO 2008) van de International Labour Organisation (ILO). Deze niveau-indeling is gelijk aan de niveau-indeling die gebruikt wordt in de van de ISCO afgeleide Beroepenindeling ROA-CBS 2014 (BRC 2014).
De niveau-indeling is gevormd door beroepen die overeenkomen in niveau van de benodigde vaardigheden te combineren. Beroepsniveau geeft de complexiteit en omvang van taken weer die bij een beroep horen. De praktische uitwerking van het begrip vaardigheidsniveau gebeurt door toepassing van een of meer van de volgende criteria:
1) De aard van het werk in relatie tot de karakteristieke taken bij een beroepsniveau;
2) Het voor een goede beroepsuitoefening benodigde opleidingsniveau volgens ISCED;
3) De in een verwant beroep opgedane relevante werkervaring en/of on-the-job training.