Bijzondere bijstand

Bijstand die alleen wordt verstrekt als iemand in bijzondere omstandigheden verkeert en daardoor hogere kosten heeft dan de kosten waarin de algemene bijstandsuitkering voorziet.
Het betreft alle bijstand die wordt verstrekt boven op de algemene bijstandsuitkering (basisnorm plus toeslagen) óf boven op een ander inkomen of uitkering (arbeid, AOW, WAZ, Wajong, etc.).