Brutojaarloon

De som van het brutoloon jaarloon sociale verzekering (blsv), de werknemerspremies voor pensioen en vut en het spaarloon.