Begrippen

© ANP
Lijst met begrippen die CBS hanteert in zijn statistieken. Door overal dezelfde definities te gebruiken, kunnen cijfers beter met elkaar vergeleken worden.

Lijst van begrippen

Filter op beginletter:
 1. Vaargeul
 2. Vaartuigkilometer
 3. Vaarweg
 4. Vaarwegbeheerder
 5. Vaarwegen, bevaarbaarheid (CEMT)
 6. Vaarwegen, recreatievaart (BRTN)
 7. Vaarwegkarakter
 8. Vacature
 9. Vacaturegraad
 10. Vak (onderwijs)
 11. Vakantiebestemming
 12. Vakantiedagen
 13. Vakantieduur
 14. Vakantieganger
 15. Vakantieland
 16. Vakantieparticipatie
 17. Vakantie-uitgaven
 18. Vakbeweging
 19. Vakcentrale
 20. Vakvereniging
 21. Valsheidsmisdrijf
 22. Van echt scheidende persoon
 23. Vaste activa
 24. Vaste baan
 25. Vaste gast
 26. Vastgoedfonds
 27. Vavo
 28. Vbo
 29. Veelpleger
 30. Velden en wedstrijdbanen
 31. Vennootschap onder Firma
 32. Verbinding voor motorboten (AM)
 33. Verbinding voor zeil-/motorboten (AZM)
 34. Verbindingsbaan
 35. Verblijfsduur in Nederland (SV)
 36. Verblijfsrecreatief terrein
 37. Verblijfsstatus niet-Nederlanders, type -
 38. Verblijfstitel (of status) gedetineerden
 39. Verblijfsvergunning
 40. Verblijfsvergunning asiel
 41. Verblijfsvergunning voor bepaalde tijd
 42. Verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd
 43. Verbrandingswaarde
 44. Verbruiksprijzen (industrie)
 45. Verbruikswaarde
 46. Verdachte
 47. Verdachte, enkelsoortige -
 48. Verdachte, gehoorde -
 49. Verdachte, meerderjarige
 50. Verdachte, meersoortige -
 51. Verdachte, minderjarige
 52. Verdachte, soort -
 53. Verdachte, tweesoortige -
 54. Verdiende loon
 55. Verdiende premie
 56. Verdiener
 57. Verduistering
 58. Vereenvoudigde behandeling (juridisch)
 59. Vereniging
 60. Verhuismobiliteit
 61. Verhuizing
 62. Verkeersdeelname
 63. Verkeersdeelnemer
 64. Verkeersdode
 65. Verkeersgebied
 66. Verkeersterrein
 67. Verkiezing
 68. Verkoopkosten
 69. Verkrachting
 70. Verkrijging Nederlanderschap
 71. Verkrijging van het Nederlanderschap door adoptie
 72. Verkrijging van het Nederlanderschap door erkenning
 73. Verkrijging van het Nederlanderschap door optie
 74. Verlies Nederlanderschap
 75. Verloskundige
 76. Vermogen
 77. Vermogensbelasting
 78. Vermogensheffingen
 79. Vermogensmisdrijf
 80. Vermogensoverdrachtenrekening
 81. Vernieling
 82. Vernieling en misdrijven tegen de openbare orde (Halt)
 83. Vernietiging aangevallen uitspraak
 84. Verplaatsing (niet-beroepsmatig)
 85. Verplaatsing goederenvervoer
 86. Verplaatsingen per persoon per dag
 87. Verplaatsingsafstand
 88. Verplaatsingsmotief
 89. Verpleegdag in de intramurale gezondheidszorg
 90. Verpleeghuis
 91. Verschil toegerekende en afgedragen BTW
 92. Versnelde behandeling (juridisch)
 93. Verstek
 94. Verstekvonnis
 95. Verstrekt consumptief krediet
 96. Vertrek onder toezicht
 97. Vertrek uit gemeente
 98. Vervoersprestatie
 99. Vervoerwijze woon-werkverkeer
 100. Verweduwd
 101. Verweduwd na partnerschap
 102. Verweduwd na wettig huwelijk
 103. Verweduwende persoon
 104. Verweduwing
 105. Verwezen (juridisch)
 106. Verwijdering asielzoeker
 107. Verwijzing (juridisch)
 108. Verzekeringsinstellingen en pensioenfondsen
 109. Verzekeringstechnische voorzieningen
 110. Verzekeringsvorm ziekteverzuim
 111. Verzet (in bestuursrecht)
 112. Verzet (juridisch)
 113. Verzet tegen strafbeschikking
 114. Verzet, ingetrokken -
 115. Verzetzaak
 116. Verzoek om overlevering (EAB)
 117. Verzoek om uitlevering aan Nederland door …
 118. Verzoek om uitlevering door Nederland aan …
 119. Verzoekschrift
 120. Verzoekschrift, zaken die beginnen met een -
 121. Verzoekschriftprocedure
 122. Verzorgingsdag (verzorgingshuizen en semi-murale gehandicaptenzorg)
 123. Verzorgingshuis
 124. Verzuimduur ziekteverzuim
 125. Vestiging (economische statistiek)
 126. Vestiging in gemeente
 127. Vestigingsregister (bevolking)
 128. Vierbaksduwstel
 129. VINEX-indeling
 130. VINEX-prestatiegemeente
 131. VINEX-stadsgewest
 132. Vliegtuigbenzine
 133. Vliegtuigbeweging
 134. Vliegtuigkerosine
 135. Vliegveld
 136. Vloei- en/of slibveld
 137. Vloeroppervlak, totaal (archieven)
 138. Vlottende activa
 139. Vluchteling
 140. Vluchteling, uitgenodigde -
 141. Vluchtelingenstatus
 142. Vmbo
 143. Voeging ad informandum
 144. Voeging ter berechting
 145. Voeging ter zitting
 146. Voertuig met bromfietskenteken
 147. Voertuigkilometer
 148. VoF
 149. Volgmigratie
 150. Volgorde van geboorte uit de moeder
 151. Volkstuin
 152. Volksverzekering
 153. Voltijdbaan
 154. Voltijdonderwijs
 155. Voltijdwerknemer
 156. Volumemutatie
 157. Volwasseneneducatie
 158. Vonnis
 159. Vonnis, contradictoir-
 160. Voogdij
 161. Voogdij (justitiële kinderbescherming)
 162. Voogdij asiel
 163. Voogdij, pupil (justitiële kinderbescherming)
 164. Voorbereidend beroepsonderwijs (vbo)
 165. Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo)
 166. Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (Jongeren)
 167. Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (vwo)
 168. Voorgeschreven geneesmiddelen
 169. Voorhaven
 170. Voorlopige hechtenis
 171. Voorlopige ondertoezichtstelling
 172. Voorlopige voogdij (justitiële kinderbescherming)
 173. Voorlopige voorziening
 174. Voornaamste inkomensbron
 175. Voorraden
 176. Voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo)
 177. Voortgezet onderwijs
 178. Voortgezet speciaal onderwijs (vso)
 179. Voortgezette vorming archiefbeheer (VVA)
 180. Voortijdig schoolverlater (vsv)
 181. Voorwaardelijke gratieverlening
 182. Voorziening pensioen- en levensverzekering
 183. Voorziening verzekeringsverplichtingen
 184. Vorderingenoverschot/tekort
 185. Vorderingensaldo
 186. Vrachtauto
 187. Vreemdelingenbewaring
 188. Vreemdelingenrecht
 189. Vriend van planten- of dierentuin
 190. Vrijspraak
 191. Vrijwillig personeel brandweer
 192. Vrijwilligerswerk
 193. Vruchtbaarheid
 194. Vruchtbare leeftijd
 195. Vso
 196. Vsv
 197. VUT-fonds
 198. Vuurwerkovertreding (Halt)
 199. VVA