Begrippen

© ANP
Lijst met begrippen die CBS hanteert in zijn statistieken. Door overal dezelfde definities te gebruiken, kunnen cijfers beter met elkaar vergeleken worden.

Lijst van begrippen

Filter op beginletter:
 1. Vaargeul
 2. Vaartuigkilometer
 3. Vaarweg
 4. Vaarwegbeheerder
 5. Vaarwegen, bevaarbaarheid (CEMT)
 6. Vaarwegen, recreatievaart (BRTN)
 7. Vaarwegkarakter
 8. Vacature
 9. Vacaturegraad
 10. Vak (onderwijs)
 11. Vakantiebestemming
 12. Vakantiedagen
 13. Vakantieduur
 14. Vakantieganger
 15. Vakantieland
 16. Vakantieparticipatie
 17. Vakantie-uitgaven
 18. Vakbeweging
 19. Vakcentrale
 20. Vakvereniging
 21. Valsheidsmisdrijf
 22. Van echt scheidende persoon
 23. Vaste activa
 24. Vaste baan
 25. Vaste gast
 26. Vastgoedfonds
 27. Vavo
 28. Vbo
 29. Veelpleger
 30. Veilig Thuis
 31. Velden en wedstrijdbanen
 32. Vennootschap onder Firma
 33. Verbinding voor motorboten (AM)
 34. Verbinding voor zeil-/motorboten (AZM)
 35. Verbindingsbaan
 36. Verblijfsduur in Nederland (SV)
 37. Verblijfsrecreatief terrein
 38. Verblijfsstatus niet-Nederlanders, type -
 39. Verblijfstitel (of status) gedetineerden
 40. Verblijfsvergunning
 41. Verblijfsvergunning asiel
 42. Verblijfsvergunning voor bepaalde tijd
 43. Verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd
 44. Verbrandingswaarde
 45. Verbruiksprijzen (industrie)
 46. Verbruikswaarde
 47. Verdachte
 48. Verdachte, enkelsoortige -
 49. Verdachte, gehoorde -
 50. Verdachte, meerderjarige
 51. Verdachte, meersoortige -
 52. Verdachte, minderjarige
 53. Verdachte, soort -
 54. Verdachte, tweesoortige -
 55. Verdiende loon
 56. Verdiende premie
 57. Verdiener
 58. Verduistering
 59. Vereenvoudigde behandeling (juridisch)
 60. Vereniging
 61. Verhuismobiliteit
 62. Verhuizing
 63. Verkeersdeelname
 64. Verkeersdeelnemer
 65. Verkeersdode
 66. Verkeersgebied
 67. Verkeersterrein
 68. Verkiezing
 69. Verkoopkosten
 70. Verkrachting
 71. Verkrijging Nederlanderschap
 72. Verkrijging van het Nederlanderschap door adoptie
 73. Verkrijging van het Nederlanderschap door erkenning
 74. Verkrijging van het Nederlanderschap door optie
 75. Verlies Nederlanderschap
 76. Verloskundige
 77. Vermogen
 78. Vermogensbelasting
 79. Vermogensheffingen
 80. Vermogensmisdrijf
 81. Vermogensoverdrachtenrekening
 82. Vernieling
 83. Vernieling en misdrijven tegen de openbare orde (Halt)
 84. Vernietiging aangevallen uitspraak
 85. Verplaatsing (niet-beroepsmatig)
 86. Verplaatsing goederenvervoer
 87. Verplaatsingen per persoon per dag
 88. Verplaatsingsafstand
 89. Verplaatsingsmotief
 90. Verpleegdag in de intramurale gezondheidszorg
 91. Verpleeghuis
 92. Verschil toegerekende en afgedragen BTW
 93. Versnelde behandeling (juridisch)
 94. Verstek
 95. Verstekvonnis
 96. Verstrekt consumptief krediet
 97. Vertrek onder toezicht
 98. Vertrek uit gemeente
 99. Vervoersprestatie
 100. Vervoerwijze woon-werkverkeer
 101. Verweduwd
 102. Verweduwd na partnerschap
 103. Verweduwd na wettig huwelijk
 104. Verweduwende persoon
 105. Verweduwing
 106. Verwezen (juridisch)
 107. Verwijdering asielzoeker
 108. Verwijzing (juridisch)
 109. Verzekeringsinstellingen en pensioenfondsen
 110. Verzekeringstechnische voorzieningen
 111. Verzekeringsvorm ziekteverzuim
 112. Verzet (in bestuursrecht)
 113. Verzet (juridisch)
 114. Verzet tegen strafbeschikking
 115. Verzet, ingetrokken -
 116. Verzetzaak
 117. Verzoek om overlevering (EAB)
 118. Verzoek om uitlevering aan Nederland door …
 119. Verzoek om uitlevering door Nederland aan …
 120. Verzoekschrift
 121. Verzoekschrift, zaken die beginnen met een -
 122. Verzoekschriftprocedure
 123. Verzorgingsdag (verzorgingshuizen en semi-murale gehandicaptenzorg)
 124. Verzorgingshuis
 125. Verzuimduur ziekteverzuim
 126. Vestiging (economische statistiek)
 127. Vestiging in gemeente
 128. Vestigingsregister (bevolking)
 129. Vierbaksduwstel
 130. VINEX-indeling
 131. VINEX-prestatiegemeente
 132. VINEX-stadsgewest
 133. Vliegtuigbenzine
 134. Vliegtuigbeweging
 135. Vliegtuigkerosine
 136. Vliegveld
 137. Vloei- en/of slibveld
 138. Vloeroppervlak, totaal (archieven)
 139. Vlottende activa
 140. Vluchteling
 141. Vluchteling, uitgenodigde -
 142. Vluchtelingenstatus
 143. Vmbo
 144. Voeging ad informandum
 145. Voeging ter berechting
 146. Voeging ter zitting
 147. Voertuig met bromfietskenteken
 148. Voertuigkilometer
 149. VoF
 150. Volgmigratie
 151. Volgorde van geboorte uit de moeder
 152. Volkstuin
 153. Volksverzekering
 154. Voltijdbaan
 155. Voltijdonderwijs
 156. Voltijdwerknemer
 157. Volumemutatie
 158. Volwasseneneducatie
 159. Vonnis
 160. Vonnis, contradictoir-
 161. Voogdij
 162. Voogdij (justitiële kinderbescherming)
 163. Voogdij asiel
 164. Voogdij, pupil (justitiële kinderbescherming)
 165. Voorbereidend beroepsonderwijs (vbo)
 166. Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo)
 167. Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (Jongeren)
 168. Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (vwo)
 169. Voorgeschreven geneesmiddelen
 170. Voorhaven
 171. Voorlopige hechtenis
 172. Voorlopige ondertoezichtstelling
 173. Voorlopige voogdij
 174. Voorlopige voorziening
 175. Voornaamste inkomensbron
 176. Voorraden
 177. Voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo)
 178. Voortgezet onderwijs
 179. Voortgezet speciaal onderwijs (vso)
 180. Voortgezette vorming archiefbeheer (VVA)
 181. Voortijdig schoolverlater (vsv)
 182. Voorwaardelijk beleidssepot
 183. Voorwaardelijke gratieverlening
 184. Voorziening pensioen- en levensverzekering
 185. Voorziening verzekeringsverplichtingen
 186. Vorderingenoverschot/tekort
 187. Vorderingensaldo
 188. Vrachtauto
 189. Vreemdelingenbewaring
 190. Vreemdelingenrecht
 191. Vriend van planten- of dierentuin
 192. Vrijspraak
 193. Vrijwillig personeel brandweer
 194. Vrijwilligerswerk
 195. Vruchtbaarheid
 196. Vruchtbare leeftijd
 197. Vso
 198. Vsv
 199. VUT-fonds
 200. Vuurwerkovertreding (Halt)
 201. VVA