Brutotonnage (Bt)

De (inhouds)maat voor de totale grootte van een schip, bepaald overeenkomstig het Internationaal Verdrag betreffende de meting van schepen uit 1969.
Het brutotonnage wordt berekend met een formule waarin is opgenomen het scheepsvolume onder het bovendek en de ingesloten ruimten boven het bovendek. Het verkregen volume wordt vermenigvuldigd met een factor waarna het gevonden getal onbenoemd is. Er staat dus geen T of m3 achter het getal.