Beldo-lijst

CBS-lijst van BELangrijke primaire DOodsoorzaken. De indeling komt vrijwel overeen met de Europese Shortlist, zoals gebruikt door Eurostat.
Deze lijst wordt zowel gebruikt bij de publicatie van doodsoorzaakgegevens als gegevens over ziekenhuisopnamen.