Bouwterrein

Terrein in gebruik als bouwlocatie.
Tot bouwterrein wordt gerekend:
- terrein waarop wordt of zal worden gebouwd;
- braakliggende grond in bedrijventerrein.