Opheffing van bedrijf

Het staken of zodanig verminderen van de bedrijfsactiviteiten dat er een marginaal bedrijf resteert.
De opheffing van bedrijven heeft vrijwel uitsluitend betrekking op kleine bedrijven en wordt nogal eens verward met faillissement. Het aantal faillissementen is echter maar een fractie van het aantal bedrijfsbeëindigingen. Dit betekent dat veel bedrijven worden opgeheven zonder dat er sprake is van een faillissement. Overigens is bij faillissement niet altijd sprake van opheffing van een bedrijf. Een bedrijf kan na een faillissement voortbestaan doordat het onder een nieuwe eigenaar wordt voortgezet. Er kan ook een faillissement plaatsvinden zonder dat er sprake is geweest van een bedrijf; bij een opheffing moet er wel eerst een bedrijf zijn geweest. Faillissementen waarbij sprake is van fraude vallen doorgaans onder deze categorie. Hierbij is vaak sprake van een keten van besloten vennootschappen, die enkel aan elkaar doorleveren zonder de rekening te voldoen. Omdat er dan geen sprake is van economische activiteiten, is er geen bedrijf.