Overig plantaardig afval

Plantaardig materiaal dat ontstaat bij industriële processen (vooral de
papierindustrie) of landbouwafval (stro, schillen van koffiebonen en dergelijke).