Ontzetting uit ouderlijk gezag of voogdij

Maatregel van de rechter om ouders het ouderlijk gezag te ontnemen als ze hun kind heel ernstig verwaarlozen of hun ouderschap misbruiken.
Het Bureau Jeugdzorg of een landelijk werkende instelling voor (gezins)voogdij krijgt de voogdij over het kind. Het kind gaat meestal voor onbepaalde tijd naar een pleeggezin of een instelling.