Overige inkomensoverdracht niet eerder genoemd

Een nog niet eerder genoemde transactie, die niet het karakter heeft van een kapitaaloverdracht.
Hiertoe behoren voornamelijk de onderlinge overdrachten tussen de verschillende overheidsinstellingen en inkomensoverdrachten in verband met internationale samenwerking.