Onroerende goederen

Onverplaatsbare, vast aan of in de bodem verankerde objecten zoals woningen, gebouwen, bedrijfsruimten, gronden, bossen en mijnen.